Poniżej zamieszczone zostały propozycje pomiaru osiągnięć w semestrze na poszczególnym etapie kształcenia

Częstotliwość pomiaru osiągnięć w semestrze

klasa IV:
pisemne prace sprawdzające/testy — 1

test podsumowujący półrocze

praktyczne prace sprawdzające — 2

praca metodą projektu

odpowiedzi ustne

kartkówki

prowadzenie zeszytu przedmiotowego (z uwzględnieniem nie tylko poprawności wykonania zadań, ale również estetyki jego prowadzenia)

 

Ocenianie systematyczne:

praktyczna praca na lekcji

zadanie domowe
aktywność

systematyczność,

samodzielność pracy

przygotowanie do lekcji

 

 

Częstotliwość pomiaru osiągnięć w semestrze

klasa V:
pisemne prace sprawdzające/testy — 2
test podsumowujący półrocze
praktyczne prace sprawdzające — 3

praca metodą projektu

odpowiedzi ustne

kartkówki
prowadzenie zeszytu przedmiotowego (z uwzględnieniem nie tylko poprawności wykonania zadań, ale również estetyki jego prowadzenia)

Ocenianie systematyczne:

 

praktyczna praca na lekcji

zadanie domowe

aktywność

systematyczność,

samodzielność pracy

przygotowanie do lekcji

 

Częstotliwość pomiaru osiągnięć w semestrze

klasa VI:
pisemne prace sprawdzające/testy — 2

test podsumowujący półrocze

praktyczne prace sprawdzające — 3

praca metodą projektu

odpowiedzi ustne

kartkówki

prowadzenie zeszytu przedmiotowego (z uwzględnieniem nie tylko poprawności wykonania zadań, ale również estetyki jego prowadzenia)

 

Ocenianie systematyczne:

praktyczna praca na lekcji

zadanie domowe

aktywność

systematyczność,

samodzielność pracy
przygotowanie do lekcji

prace dodatkowe

klasa VII:
pisemne prace sprawdzające/testy — 3

test podsumowujący półrocze

praktyczne prace sprawdzające — 3

praca metodą projektu

odpowiedzi ustne

kartkówki

prowadzenie zeszytu przedmiotowego (z uwzględnieniem nie tylko poprawności wykonania zadań, ale również estetyki jego prowadzenia)

 

Ocenianie systematyczne:

 

praktyczna praca na lekcji

zadanie domowe

aktywność

systematyczność,

samodzielność pracy

przygotowanie do lekcji

prace dodatkowe