Regulamin Rady Rodziców

Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Wągrowcu

 
Przewodnicząca - Joanna Śliwińska
Zastępca Przewodniczącej - Iwona Matuszak - Łosińska
Skarbik - Mariola Ratajczak
Sekretarz - Wioletta Szpis


Informujemy, że składki na Radę Rodziców należy wpłacać na konto RR.
Bank Pekao, nr konta 32 1240 3725 1111 0010 7676 8676
Tytuł wpłaty: wpłata na Radę Rodziców - klasa....
Przypominamy również, że skarbnik klasy ma obowiązek umniejszyć o 20% zebrane środki finansowe i wpłacić na konto RR 80% zebranej kwoty.
Odliczone 20% jest przeznaczone na potrzeby klasy (np. książki na zakończenie roku).