SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2017-2018

Przewodnicząca:
Nicole Śliwińska klasa 7c

Zastępca przewodniczącej    
Julia Wagner klasa 6c

Sekretarz
Kornelia Kulczak klasa 4a

Gazetka:
Krzysztof Dolata klasa 5b
Igor Busz klasa 4b

Maja Berger klasa 3b

Oliwier Szlanga klasa 3a

Dyżury:
Rafał Szmania klasa 7a
Miłosz Kluczyński klasa 7a

Funkcję Rzecznika Praw Ucznia w szkole pełni pani Jolanta Godawa.
Do rzecznika praw ucznia mogą zgłaszać się wszystkie dzieci, które mają problemy związane z uczeniem się, z odnalezieniem w grupie społecznej itp., które uważają, że łamane są prawa dziecka w szkole, domu lub środowisku.
Opieka nad Samorządem Uczniowskim  polega na wspieraniu działań, wybranej w demokratycznych wyborach raz w roku - w maju, Rady Samorządu Uczniowskiego, uczeniu samorządności, wdrażaniu do przyszłych obowiązków w życiu dorosłym. SU podejmuje wiele akcji charytatywnych na rzecz środowiska i szkoły, szkoli członków i przeprowadza co tydzień zebrania RSU oraz dba o gazetkę ścienną, a także pełni dyżury na korytarzach szkolnych.
Raz w tygodniu, we wtorek na dużej przerwie przewodniczący klas spotykać się będą na zebraniu w sali 59.