• KLASA 8A - sala 22

     

    8A

    Poniedziałek

    Wtorek

    Środa

    Czwartek

    Piątek

    1.

    j. niem 60

    wf

    dor. zaw. 22

    wf

    hist. 35

    2.

    mat. 24

    chemia 54

    wos 34

    wf

    wf

    3.

    geogr. 45

    j. pol. 33

    j. pol. 33

    j. ang. 21

    mat. 24

    4.

    zaj. rozw. 25

    zaj. wych. 22

    j. pol. 33

    mat. 24

    edb 22

    5.

    j. ang. 21

    fiz. 22

    chemia 54

    fiz. 23

    j. ang. 21

    6.

    inf. 58

    hist. 35

    j. niem 60

    j. pol. 33

    j. pol. 33

    7.

    rel. 23

    mat. 24

    biol. 55

    wos 34

     

    8.

     

     

     

    rel. 22

     

     

    KLASA 8B - sala 33

     

    8B

    Poniedziałek

    Wtorek

    Środa

    Czwartek

    Piątek

    1.

    chemia 54

    wf

    biol. 55

    wf

    mat. 22

    2.

    j. ang. 11

    geogr. 45

    rel. 45

    wf

    wf

    3.

    mat. 22

    inf. 56

    mat. 22

    mat. 22

    chemia 54

    4.

    j. niem. 60

    zaj. wych. 33

    zaj. rozw. 25

    j. pol. 33

    j. ang. 35

    5.

    j. pol. 33

    j. pol. 33

    j. ang 15

    edb 31

    wos 34

    6.

    j. pol 33

    fiz. 22

    hist. 35

    fiz. 23

    j. niem 60

    7.

    hist. 35

    dor. zaw. 15

     

    rel. 22

    j. pol. 33

    8.

     

     

     

    wos 34

     

     

    KLASA 8C - sala 45

     

    8C

    Poniedziałek

    Wtorek

    Środa

    Czwartek

    Piątek

    1.

    dor. zaw. 58

    geogr. 45

    zaj. rozw. 25

    j. pol. 31

    j. niem 60 (II gr.)

    2.

    mat. 25

    rel. 58

    chemia 54

    j. pol. 31

    j. pol. 31

    3.

    j. ang. 21/11

    wos 34

    mat. 25

    edb 15

    j. ang 21/34

    4.

    hist. 35

    zaj. wych. 45

    biol. 55

    wf

    mat. 25

    5.

    wos 34

    inf. 56/58

    wf

    hist. 35

    chemia 54

    6.

    wf

    fiz. 23

    j. ang. 21/11

    mat. 25

    rel. 22

    7.

    j. pol. 31

    j. niem 34/60

     

    fizyka 23

    wf

    8.

     

    j. pol. 31

     

    j. niem 60 (I gr.)

     

     

    KLASA 8D - sala 24

     

    8D

    Poniedziałek

    Wtorek

    Środa

    Czwartek

    Piątek

    1.

    fiz. 23

    chemia 54

    -

    j. ang. 21

    -

    2.

    j. pol. 33

    edb 15

    mat. 24

    geogr. 45

    hist. 35

    3.

    j. pol. 33

    rel. 55

    rel. 58

    j. pol. 33

    biol. 55

    4.

    chemia 54

    zaj. wych. 24

    hist. 35

    wf

    mat. 24

    5.

    mat. 24

    j. niem 15

    wf

    j. niem 60

    j. pol. 33

    6.

    wf

    inf. 58

    wos 34

    mat. 24

    j. ang. 21

    7.

    wos 34

    j. pol. 33

    j. ang. 21

    zaj. rozw. 25

    wf

    8.

     

    fizyka 22

    dor. zaw. 22

     

     

     

    KLASA 8E - sala 60

     

    8E

    Poniedziałek

    Wtorek

    Środa

    Czwartek

    Piątek

    1.

    mat. 25

    -

    wf

    j. niem .60

    wf

    2.

    j. ang 31

    j. ang. 21

    wf

    j. pol. 32

    inf. 58

    3.

    chemia 54

    wf

    biol. 55

    chemia 54

    j. pol. 32

    4.

    j. pol. 32

    zaj. wych. 60

    rel. 31

    mat. 25

    wos 34

    5.

    geogr. 55s

    j. pol. 32

    wos 34

    rel. 02

    edb 23

    6.

    hist. 35

    j. pol. 32

    zaj. rozw. 54

    fizyka 54

    mat. 25

    7.

    j. niem 60

    fiz. 22

    mat. 25

    hist. 35

    j. ang. 21

    8.

     

    dor. zaw. 15

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    KLASA 8F - sala 54

     

    8F

    Poniedziałek

    Wtorek

    Środa

    Czwartek

    Piątek

    1.

    j. ang. 11

    hist. 35

    wf

    -

    wf

    2.

    fiz. 23

    wos 34

    wf

    j. pol. 11

    j. ang 34

    3.

    biol. 55

    wf

    chemia 54

    rel. 02

    edb 23

    4.

    geogr. 45

    zaj. wych. 54

    j. ang. 15

    j. niem. 60

    mat. 54

    5.

    mat. 54

    fiz. 23

    j. pol. 11

    mat. 54

    j. pol. 11

    6.

    wos 34

    j. niem 15

    j. pol. 11

    mat. 54

    zaj. rozw. 54

    7.

    j. pol. 11

    inf. 58

    dor. zaw. 22

    chemia 54

    rel. 22

    8.

    hist. 35