• Pracownicy administracji

    SEKRETARZ SZKOŁY:       Karolina Grek

    REFERENT:                        Sylwia Piechowiak

    Pracownicy obsługi:

    WOŹNA SZKOLNA:      Wioleta Należyta

    KONSERWATOR - RZEMIEŚLNIK:  Tomasz Woźniak