• Historia szkoły


    •  
     „Dwójka w kronice Mariana Kurczewskiego” cz.1

     Drodzy uczniowie, rodzice, nauczyciele i sympatycy „Dwójki”.

     Marian Kurczewski  były dyrektorem naszej szkoły, budował dzisiejszy budynek SP2. Kierował  szkołą przez  długie lata a wcześniej pracował w niej jako nauczyciel. Był skarbnicą wiedzy o szkole. Wiele lat temu miałam przyjemność poznać go osobiście. Teraz spotykam go, jakby ponownie, mając przyjemność czytać napisaną przez niego  kronikę. Rozpoczyna ją od krótkiej opowieści: „Dzieje szkoły powszechnej do roku 1918”, by później szczegółowo opisywać dzieje Dwójki od momentu jej powstania w roku 1945. To opowieść nie tylko o naszej  szkole, ale także o  sytuacji w powojennym mieście, problemach, akcjach. Kończy ją na roku szkolnym 1959-1960. Będę umieszczać cyklicznie, raz t tygodniu,  zamieszczone  w „Kronice” informacje.

     Zachęcam do lektury i zapraszam do poszukiwania nazwisk, zdjęć, przedmiotów i informacji wiążących się w jakikolwiek sposób z Dwójką

     Kinga Babicz

      

     „Dwójka w kronice Mariana Kurczewskiego” cz.2

     Marian Kurczewski w kronice przytacza ciekawe zestawienie dotyczące szkół w Wągrowcu:
     r. 1845                        180 dzieci                   3 nauczycieli
     r. 1880                        396 dzieci                   5 nauczycieli
     r. 1894                        610 dzieci                   10 nauczycieli
     r. 1910                        827 dzieci                   13 nauczycieli
     r. 1912                        909 dzieci                   15 nauczycieli                                                                    r.1934                         924 dzieci                   15 nauczycieli

     Czy wiecie co to oznacza? W roku 1845, gdy szkoła miała 3. nauczycieli na jednego przypadało 60. uczniów! Ciekawe, jak byli oni podzieleni, jaki mieli plan zajęć?

      

     „Dwójka w kronice Mariana Kurczewskiego” cz.3

     „Z początkiem roku szkolnego 1920 stała się szkoła siedmio klasowa, a w r. 1934 nastąpił podział na szkołę żeńską i męską. Szkoła żeńska liczyła wtedy 8 oddziałów i 380 uczennic, szkoła męska 11 oddziałów i 544 uczniów. W roku 1936 liczyła szkoła męska 12 oddziałów      i 612 dzieci oraz 10 nauczycieli.”

     Różnica między współczesną szkołą a opisaną międzywojenną jest zasadnicza. Chodzicie do szkoły koedukacyjnej, ośmio, nie siedmioklasowej, z większą liczbą oddziałów i nauczycieli.

      

     „Dwójka w kronice Mariana Kurczewskiego” cz.4

     Na lekcjach historii część z Was słyszała już o strajku szkolnym dzieci polskich w niemieckiej szkole. Miał on miejsce nie tylko we Wrześni ale także u nas, w Wągrowcu. Strajkowały nasze babcie i nasi dziadkowie. Może byli wśród nich także Twoi przodkowie? Zapytaj najstarszych członków rodziny. W swej kronice Marian Kurczewski zapisał:

     „Z ogólnej ilości dzieci do strajku przystąpiło  z początku 197, po tym liczba ta wzrosła do 293. Strajk trwał do lipca 1907 roku.”

     Czy wiecie, gdzie znajduje się tablica upamiętniająca to ważne wydarzenie? Na budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Kolejowej 16.

      

     „Dwójka w kronice Mariana Kurczewskiego” cz.5
     Ważną datą także dla uczniów Wągrowca był rok 1918: „Zjawili się wtedy z ramienia Rady Robotn. Żołnierskiej pp. Sroczyński i Mroczkiewicz i zarządzili nauczanie w języku polskim we wszystkich przedmiotach i usunięcie portretów Hohenzollernów. 28. stycznia 1919 r. odbyło się uroczyste nabożeństwo dziękczynne za wyzwolenie ojczyzny, odprawione przez ks. prob. Wróblewskiego z okazji odzyskania szkoły polskiej.

     Skład grona nauczycielskiego:

     1. Ziemnicki Jan – kier.

     2. Stachowiak Jan

     3. Szczeblewska Klara

     4. Galicowa Janina

     5. Gruszczyńska Helena

     6. Góra Walerian

     7. Kaczmarek Wacław

     8. Maciejewski Dominik

     9. Murowski Włodzimierz

     10. Cichocki Robert.”

      

     „Dwójka w kronice Mariana Kurczewskiego” cz.6

      

     Tym razem trochę nazwisk znanych także w naszej szkole obecnie. Może ktoś będzie mógł powiedzieć coś więcej o tych osobach? Może znajdą się w domowych archiwach zdjęcia członków Rady Szkolnej z 1919 roku, Waszych przodków?

     „Rada Szkolna:

     J. Gramze, kupiec, przewodniczący

     Fr. Szyszka, wiceburmistrz

     J. Ziemnicki, kier. szk. nr 1

     H. Szeferówna, kier. szk. nr 2

     Wojtych, urzędnik kolejowy

     J. Stachowiak, kier. szk.dokształcającej

     Jezierski, kupiec

     Jarecki, kupiec

      

     „Dwójka w kronice Mariana Kurczewskiego” cz. 7

     Po wyzwoleniu Wągrowca przez wojska radzieckie w styczniu 1945 roku natychmiast przystąpiono do organizowania polskiej szkoły.

     „Pan inspektor Szumowski polecił utworzyć dwie szkoły koedukacyjne. Szkołę Nr. 1 ulokowano w budynku rogowym przy ulicy Gnieźnieńskiej - Szerokiej pod kierownictwem p. Bałachowskiego, nauczyc. dawn. szkoły ćwiczeń. Kierownictwo szkoły Nr. 2, którą umieszczono w dawniejszej szkole ewang. przy ulicy Janowieckiej Nr. 70., powierzył p. inspektor em. kier. 7 klas. szkoły Mȕllerowi Wiktorowi. Otwarcie i poświęcenie tej szkoły odbyło się 25.II.45 r. w obecności p. starosty, ks. prob. Wróblewskiego i p. inspektora szkolnego Szumowskiego.”

     I tak zaczęła się nasza historia.

     „Dwójka w kronice Mariana Kurczewskiego” cz. 8

     „Do grona nauczycielskiego należeli z początku:
     Wiktor Mȕller, kier. szkoły
     Stefan Okonek, nauczyciel
     Stefan Gawroński, nauczyciel
     Aleksander Burdelski, nauczyciel
     Aniela Bałachowska, nauczycielka
     Konstancja Hanfówna, nauczycielka
     Przybylska Marta, nauczycielka”

     Jeśli ktokolwiek wie coś więcej o tych osobach, mógłby udostępnić ich zdjęcia, wskazać gdzie są pochowani będziemy bardzo wdzięczni.

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Cystersów Wągrowieckich w Wągrowcu, ul. Krótka 4
   • Szkoła: 603-313-284
    Świetlica: 603-313-298
   • ul. Krótka 4
    62-100 Wągrowiec
    Poland
   • Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30
  • Logowanie