• Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Wągrowcu w roku szkolnym 2022/2023:

    Przewodnicząca - Joanna Śliwińska

    Zastępca Przewodniczącego - Anna Donal

    Skarbik - Katarzyna Ekiert - Myrcha

    Komisja Rewizyjna

    Katarzyna Wojdanowicz

    Magdalena Ślósarczyk

    Marek Pisarek

     

     

    Informujemy, że składki na Radę Rodziców należy wpłacać na konto RR.
    Bank Pekao, nr konta 32 1240 3725 1111 0010 7676 8676
    Tytuł wpłaty: wpłata na Radę Rodziców - klasa....
    Przypominamy również, że skarbnik klasy ma obowiązek umniejszyć o 20% zebrane środki finansowe i wpłacić na konto RR 80% zebranej kwoty.
    Odliczone 20% jest przeznaczone na potrzeby klasy (np. książki na zakończenie roku).

    Regulamin Rady Rodziców

    Regulamin_Rady_Rodziców.pdf

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Cystersów Wągrowieckich w Wągrowcu, ul. Krótka 4
   • Szkoła: 603-313-284 Świetlica: 603-313-298
   • ul. Krótka 4 62-100 Wągrowiec Poland
   • Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30
  • Logowanie