• Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Wągrowcu w roku szkolnym 2023/2024:

    Przewodnicząca - Joanna Śliwińska

    Zastępca Przewodniczącego - Anna Rożek

    Skarbik - Katarzyna Ekiert - Myrcha

    Komisja Rewizyjna

    Magdalena Tylek-Ślósarczyk

    Ewelina Gust

    Teresa Kierzek

     

     

    Informujemy, że składki na Radę Rodziców należy wpłacać na konto RR.
    Bank Pekao, nr konta 32 1240 3725 1111 0010 7676 8676
    Tytuł wpłaty: wpłata na Radę Rodziców - klasa....
    Przypominamy również, że skarbnik klasy ma obowiązek umniejszyć o 20% zebrane środki finansowe i wpłacić na konto RR 80% zebranej kwoty.
    Odliczone 20% jest przeznaczone na potrzeby klasy (np. książki na zakończenie roku).

    Regulamin Rady Rodziców

    Regulamin_Rady_Rodziców.pdf

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Cystersów Wągrowieckich w Wągrowcu, ul. Krótka 4
   • Szkoła: 603-313-284 Świetlica: 603-313-298
   • ul. Krótka 4 62-100 Wągrowiec Poland
   • Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30
  • Logowanie