• Informacja o sprawozdaniach finansowych szkoły umieszczona jest na stronie BIP Wągrowiec, Jednostki Organizacyjne Gminy Miejskiej Wągrowiec - Centrum Usług Wspólnych w zakładce sprawozdania finansowe.