• Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

    • PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

     ROK SZKOLNY 2022/2023

      

      

     Samorząd Uczniowski działa w następujących obszarach:

      

     DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA:

      

     • Poznawanie i uzupełnianie wiadomości o szkolnych dokumentach, informowanie społeczności szkolnej o działaniach organu poprzez prowadzenie gazetki ściennej, umieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły, współpraca z dyrektorem oraz wicedyrektorami szkoły, gronem pedagogicznym, diagnozowanie potrzeb, sporządzanie sprawozdań, organizacja wyborów przedstawicieli organu, popularyzowanie wiedzy o prawach dziecka.

      

      

     DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA:

      

     • Współpraca ze Szkolnym Kołem Wolontariatu,  udział w różnorodnych akcjach charytatywnych, realizacja projektów.

      

      

     DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA:

      

     • Uatrakcyjnianie uczniom czasu pozalekcyjnego, poprzez organizowanie imprez okolicznościowych, w tym m. in.  z okazji Dnia Chłopaka,  Kobiet, Andrzejek, Walentynek,  propagowanie wartości i tradycji kultury polskiej, pielęgnowanie ceremoniału i tradycji szkolnej,organizowanie okolicznościowych konkursów.

      

     Efekty działań przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły:

      

     • wzrost aktywizacji i uspołecznienia uczniów oraz wdrożenie ich do samodzielności poprzez rozwój samorządności, kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich i patriotycznych, poszerzenie znajomości Praw Człowieka, Dziecka i Ucznia,
     • wypracowanie schematu działań, który z powodzeniem można corocznie powtarzać, wypełniając go pomysłami i działaniami wynikającymi z oczekiwań  uczniów
      i potrzeb szkoły,
     • pielęgnowanie tradycji szkolnej i ceremoniału,
     • reprezentowanie interesów młodzieży szkolnej wobec Rady Pedagogicznej,
     • stwarzanie możliwości rozwijania demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupy oraz wzrost umiejętności pracy w zespole i komunikacji interpersonalnej,
     •  wzrost empatii - podejmowanie konkretnych działań na rzecz osób będących
      w szczególnie trudnej sytuacji i na rzecz zwierząt.

      

     MIESIĄC

     TERMIN

     ZADANIA

     FORMA REALIZACJI

     WRZESIEŃ

     09.2022

     Opracowanie planu pracy   

     Samorządu Uczniowskiego

      

     - Zebranie samorządu.

     -Wpisanie propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli samorządu  do planu pracy.

     -Ustalenie harmonogramu zadań SU i określenie ich terminów.

     -Przedstawienie planu pracy SU Dyrektorowi SzkołyorazWicedyrektorom.

     Cały rok

     Współpraca z radą pedagogiczną

     - Zaopiniowanie zmian                         w dokumentach szkolnych.

     15.09.2022

     Międzynarodowy Dzień  Kropki

      

     - Moda na kropkę. Stylizacja w kropki towarzyszy nie tylko uczniom, ale          i nauczycielom.

     - Prezentacja książki pt. The Dot, której autorem jest Peter Reynolds.

     - Uczniowie klas szóstych oraz ósmych odwiedzają swoich młodszych kolegów i czytają książkę, od której wszystko się zaczęło – Kropka Petera Reynolds‘a.

     - Prace plastyczne inspirowane wyobraźnią naszych uczniów. 

     30.09.2022 r.

     Dzień Chłopca

      Dzień w muszce i pod krawatem.

      

      

     - Dzień Chłopca połączony ze świętem nietypowym Dzień w muszce i pod     

     krawatem.

     - Zabawa dla wszystkich Uczniów – kto ubierze muszkę lub krawat nie będzie pytany.

     - Słodka niespodzianka dla chłopców.

     PAŹDZIERNIK

     07.10.2022 r.

     Światowy Dzień Opieki Paliatywnej i Hospicjów

     - Wykonanie i wręczenie podziękowań pracownikom hospicjum wągrowieckiego. Osobom, które każdego dnia okazują empatię i wrażliwość na potrzeby innych ludzi.

     - Integracja ze środowiskiem lokalnym.

     10.10.2022 r.

     Dzień Gier Planszowych

     - Miłośnicy gier pokazują pasję do gier planszowych podczas przerw.

     13.10.2022 r.

     Dzień Edukacji Narodowej

      

     - Przygotowanie drobnych upominków dla pracowników szkoły.

     - Prezydium Samorządu wybiera Nauczyciela na medal.

     - Konkurs dla dzieciDorośli też byli Uczniami… - rozpoznanie pracowników szkoły na podstawie zdjęć z ławy szkolnej.

     17-21.10.2022 r.

     Tydzień Uczniowskiej   SuperMocy

      

     - Zajęcia, warsztaty, gry i zabawy podczas, których uczniowie mają szansę poznać siebie oraz swoje mocne strony.

     25.10.2022 r.

     Dzień Kundelka

      

     - Zbiórka karmy na rzeczTowarzystwa Opieki Nad Zwierzętami Grupa Wągrowiec.

     - Współpraca ze Szkolnym Kołem Wolontariatu.

      

     24-28.10.2022 r.

     Dzień wszystkich Świętych

     Dzień Zaduszny

      

     - Udział w porządkowaniu cmentarzy, zapalenie zniczy na grobach zmarłych pracowników szkoły oraz grobu ostatniego Cystersa.

     - Współpraca z Wolontariatem

     LISTOPAD

     05.11.2022 r.

     Dzień Postaci z Bajek

     - Starszy kolega/starsza koleżanka czytają bajki młodszym kolegom.

     - Zachęcenie społeczności szkolnej do przebrania się w ulubioną postać z bajki.

     - Współpraca z Biblioteką Szkolną.

      

     wg wytycznych Akcji Ogólnopolskiej

     (20.11.2022 r.)

     Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

      

     - Akcja ogólnopolska.

     - Wykorzystanie przygotowanych materiałów przez UNICEF.

     21.11.2022 r.

     Dzień Pracownika Socjalnego

     - Wykonanie i wręczenie podziękowań pracownikom socjalnym. Osobom, które każdego dnia okazują empatię i wrażliwość na potrzeby innych ludzi i pracują w sąsiednim budynku.

     - Integracja ze środowiskiem lokalnym.

     25.11.2022 r.

     Dzień Kolejarza

      

     - Piotr Krystkowiak zaprezentuje swoje hobby na temat Kolei.

     - Zapoznanie się z zawodem kolejarza.

     30.11.2022 r.

     Andrzejki i Katarzynki

      

     -  Festiwal wróżb

     - Przybliżenie Uczniom tradycji andrzejek i katarzynek.

     - Współpraca z Muzeum Regionalnym w Wągrowcu.

     GRUDZIEŃ

     05-09.12.2022 r.

     Choinka szkolna

     - Wykonanie dekoracji świątecznych    w przestrzeni szkolnej.

      

     12-16.12.2022 r.

     Magia świąt

     - Przygotowanie kartek dla zaprzyjaźnionych instytucji oraz emerytowanych pracowników szkoły

     - Kiermasz Mikołajkowy. Akcja realizowana wspólnie ze Szkolnym Kołem Wolontariatu.

     21.12.2022 r.

      

      

     Organizacja klasowych spotkań bożonarodzeniowych

      

     - Samorządy klasowe wspólnie                z pozostałymi uczniami 

     i wychowawcami organizują wigilie klasowe.                         

     STYCZEŃ

     02-05.01.2023 r.

     Światowy Dzień Pokoju

      

     - Wykonanie instalacji artystycznej w Galerii Małego Artysty

     (gołębie z origami).

      

     01.2023 r.

     Wielka Orkiestra

     Świątecznej Pomocy

     - Kwesty wg potrzeb.

      

     09.01.2023 r.

     Współpraca z Radą

     Pedagogiczną

      

     - Przygotowanie sprawozdania

     z działalności SU za pierwsze półrocze

     LUTY

     14.02.2023 r.

      

      

     Walentynki

      

      

      

     - Poczta walentynkowa

     przygotowanie skrzynki na kartki, dostarczenie poczty.

     16.02.2023 r.

     Tłusty czwartek – KAWIAFENKA

      

     - Organizacja Kawiarenki przy współpracy ze Szkolnym Kołem Wolontariatu.

     MARZEC

     08.03.2023 r.

     Dzień Kobiet

      

     - Organizacja niespodzianki dla kobiet tych małych i dużych.

      

     21.03.2023 r.

     Dzień Kolorowej Skarpetki

     - Znak solidarności z osobami              z zespołem Downa.

     - Akcja – ubieramy skarpetki nie do pary.

     25.03.2023 r.

     Godzina dla Ziemi

      

     - Propagowanie obchodów święta.

     wg harmonogramu

     Promocja Szkoły

     - Warsztaty, zajęcia dla przedszkolaków.

     31.03.2023 r.

      

      

      

      

     Zainicjowanie akcji  "Wakacyjna oś czasu"

     - Informowanie uczniów o ilości dni w szkole, które zostały do końca roku szkolnego.

      

     KWIECIEŃ

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     02.04.2023 r.

     Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

     - Niebieski strój.

     - Udział w akcjach mających na celu podnoszenie świadomości uczniów na temat autyzmu.

     03-05.04.2023 r.

     Święta Wielkanocne

      

     - Przygotowanie instalacji artystycznej pt. Wielkanocne inspiracje!

     21.04.2023 r.

     Dzień Ziemi

     - W Dniu Ziemi prowadzone będą najróżniejsze akcje mające na celu ukształtować postawę ekologiczną w społeczności szkolnej.

     24-28.04.2023 r.

     Majowy tydzień patriotyczny

     - Apele w związku ze świętami majowymi.

     - Dekoracje patriotyczne.

     - Gazetka okolicznościowa.

     MAJ

     04.05.2023 r.

      

      

      

      

      

     Dzień Strażaka

      

      

      

      

      

     - Wykonanie i wręczenie podziękowaństrażakom z wągrowieckiej komendy.

     - Integracja ze środowiskiem lokalnym.

     18.05.2023 r.

      

      

      

      

     Międzynarodowy Dzień Muzeów

      

      

      

     - To dobra okazja, by obejrzeć ciekawą wystawę w najbliższym muzeum.

     CZERWIEC

     05/06.2023 r.

     Wybory do samorządu uczniowskiego

     - Prezentacja kandydatów.

     - Wybory do samorządu na nowy rok szkolny.

      

     01.06.2023 r.

     Międzynarodowy Dzień Dziecka

     - Atrakcje dla dzieci – pomysły SU.

     12-16.06.2023 r.

     Tydzień Pierwszej Pomocy.

     Bezpieczeństwo podczas wakacji.

     - Zajęcia warsztatowe dla Uczniów.

      

     13.06.2023 r.

     Współpraca z Radą

     Pedagogiczną i Rodzicami

     - Przygotowanie sprawozdania zdziałalności za drugie półrocze.

     Obowiązki całoroczne:

     1. Opieka nad tablicą samorządu uczniowskiego.

     2. Spotkania prezydium SU- PIĄTEK – przerwa (5).

     3. Gazetki klasowe – ocena.

     4. Nadzór nad dyżurami uczniowskimi.

     5. W ramach doradztwa zawodowego spotkania z osobami różnych profesji.

     6. Współpraca ze Szkolnym Kołem Wolontariatu oraz Radiem TOP.

      

      

      

     Opiekun Samorządu Uczniowskiego

     w roku szkolnym 2022/2023

     Anna Ciszewska